LidskéZdraví.cz Blog

Lidská sexualita

Slovo sexualita má pro různé lidi různý význam, často podle závislosti na dané situaci. Všeobecně můžeme říci, že do pojmu sexualita zahrnujeme všechny aspekty lidského chování, postojů a fyzické existence, které mají co do...

Mladí lidé na hudebním festivalu

Dospívání

Pro mnoho mladých lidí mohou být léta mezi dětstvím a dospělostí dobou velkých emocionálních otřesů spojených s obdobím citového vývoje. Toto období dospívání obvykle nazývané adolescence trvá sedm až osm let.

Hranice IQ pro Mensu

Učení a inteligence

Co dokazuje, že někdo je vysoce inteligentní: dobré výsledky u zkoušek, vysoké postavení v zaměstnání, schopnost malovat hezké obrázky? Každý z nás dosáhne jistého stupně inteligence, ale jak ji můžeme definovat a jak ji můžeme...

Přechod chlapce v muže

Puberta

Puberta je vývojové období, kdy tělo prodělá obrovský vývojový skok z dětství do počátku dospělosti. Vyznačuje se proto velkými fyzickým i změnami. Nejdůležitější změnou je skutečnost, že se chlapci i dívky stávají sexuálně zralými...

Různé styly výuky dětí

Stadia učení

Pozorování dětského chování – způsobu, jak dítě reaguje na situace i lidi – poskytuje cennou informaci o tom, jak se vyvíjejí duševní schopnosti, díky kterým se dítě dokáže vyrovnat s okolním světem.

Učení se mluvit

Učení se mluvit

Schopnost vyjadřovat se a dorozumívat jazykem je jednou ze základních lidských dovedností. Řeč neboli mluva umožňuje lidem, aby mohli prostřednictvím jazyka dokonale komunikovat s ostatními lidmi.

Srovnání kostry dítěte a dospělého

Fyzický vývoj

Fyzický vývoj v sobě zahrnuje víc než jenom změnu tvaru na velikosti a hmotnosti. Je to udivující proces, kdy se člověk v krátkém, leč intenzivním období dospívání promění z malého dítěte v dospělého jedince.

Vizuální úskalí u kojenců

Vývoj smyslového vnímání

Od okamžiku, kdy se narodí, dítě vidí, slyší, cítí, má chuť a reaguje na dotyky. Všech pět smyslů od počátku funguje, byť v té době nejsou ještě plně vyvinuty.

Znaky zakódované v genech

Dědičnost

Všichni víme, jak jsou děti podobné svým rodičům, prarodičům, bratrům a sestrám. Ale jak dalece je možné předpovědět, jakou cestou se bude ubírat jejich vývoj? Na některé z těchto otázek nám odpovídá podrobné studium...

Koordinace pohybu při fotbalu

Koordinace a kontrola pohybu

Každý pohyb našeho těla, ať už si saháme prstem na nos nebo provádíme náročný gymnastický prvek, je závislý na neuvěřitelně sehrané spolupráci našich svalů mozku a nervového systému.

Dalším používáním této stránky souhlasíte s používáním Cookies. Více informací Více informací

Nasatevní Cookies na této stránce je nastaveno na "Povolit cookies", aby vám její návštěvnost přinesla pokud možno, co nejlepší uživatelskou zkušenost. Pokud budete dál pokračovat v používání tohoto webu bez změny nastavení cookies nebo kliknete na "Přijmout", dáváte ke zpracování Cookies souhlas.

Close